Ekonomi


Årsredovisning och avgift

Årsredovisningen är en avstämning för året som varit där det framgår vad som hänt under året samt hur föreningens ekonomi ser ut och hur mycket skulder den har. Föreningen anlitar Sveriges Bostadsrättscentrum (SBC) för den ekonomiska förvaltningen och för underhåll av huset.

Avgiften är självkostnadspris och eftersom alla i fastigheten delar på kostnaderna blir det billigare. Månadsavgiften är baserad på de verkliga boendekostnaderna, och beror på hur mycket värme, reparationer, underhåll, snöröjning etc. som behövs. Det är SBC som aviserar avgifterna.

Om ni önskar se årsredovisningar, vänligen kontakta Kräklans styrelse via infomailen.  

Fotogalleri